Delesystemet er på plass

Søren Bøgelund har tatt sin utdannelse i tradisjonell mesterlære hos instrumentmaker Andrew Neil Finch fra 1985-89. Startet eget verksted i 1990 og har således arbeidet som profesjonell instrumentreparatør i 30 år.